Partnerzy

Centrum Jakości AgroEko

grunty rolne

Certyfikacja podmiotów działających w zakresie rolnictwa ekologicznego, dokonywana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE)

 • Grunty rolne
 • Działki rolne
 • Ziemia rolna
 • Inwestycja w ziemię
 • Optymalizacja przychodów z dopłat unijnych
 • Atrakcyjne grunty rolne
 • Doradztwo w zakresie posiadanych areałów rolnych
 • Zarządzanie gospodarstwem
 • Wdrażanie rolnictwa ekologicznego
 • Certyfikaty i świadectwa rolnictwa ekologicznego
 • Podnoszenie wartości gruntów
 • Audyty rolne
 • Dopłaty do rolnictwa
Strona główna

Nasza oferta

Nasza propozycja to kompleksowa obsługa transakcji związanych z nabyciem gruntów ornych.

 • Wyszukiwanie atrakcyjnych gruntów rolnych

 • Pomoc w pozyskaniu finansowania

 • Kompleksowa obsługa transakcji

 • Doradztwo w zakresie wykorzystania pozyskanych i posiadanych areałów rolnych

 • Optymalizacja przychodów pozyskiwanych z uprawianych gruntów rolnych

 • Zarządzanie gospodarstwem rolnym

 • Podnoszenie wartości gruntów rolnych

 • Audyty rolne

 • Rekomendacje

 • Usługi geodezyjne

 • Wdrażanie rolnictwa ekologicznego

 • Pomoc przy pozyskiwaniu certyfikatów i świadectw rolnictwa ekologicznego

 

Inwestycje w ziemię rolną

W dzisiejszych czasach trudno znaleźć pewniejsza lokatę kapitału niż ziemia rolna. Wobec zawirowań na rynkach kapitałowych i wynikającej z nich deprecjacji walorów o charakterze niematerialnym (akcji, obligacji, bonów skarbowych, świadectw inwestycyjnych etc…) inwestycje w ziemie rolna jawią się jako niezwykle pewny środek zabezpieczenia posiadanych aktywów.

Ostatnie lata wskazują, że inwestycje w ziemie rolną z każdym rokiem przynoszą zwrot z kapitału na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wielkość zasobów ziemi rolnej jest ograniczona i z każdym rokiem podlega coraz większej koncentracji. A skoro ziemi rolnej nie przybywa to łatwo domyślić się że z każdym rokiem jej wartość powinna wzrastać. Wynika to zarówno z faktu lawinowego wzrostu zainteresowania inwestycjami w ziemię rolną ze strony funduszy kapitałowych oraz indywidualnych inwestorów jak i z ogromnych dotacji jakie UE przeznacza na produkcję rolną.

Inwestycje w ziemie rolną są bezpieczne. Ziemi rolnej nie można ukraść, zdewastować, zniszczyć czy też zamienić. Ziemi rolnej nie trzeba też pilnować a jej posiadanie wiąże się tylko z kosztami wynikającymi z podatku rolnego.

 

Wzrost wartości gruntów rolnych

Dynamiczny wzrost cen ziemi w ostatnich latach udowodnił, że inwestycja w zakup ziemi jest opłacalnym i bezpiecznym sposobem ulokowania kapitału.

 

Ostatnio dodane:

Popularne:

Nasza specjalizacja

Nasza propozycja to kompleksowa obsługa transakcji związanych z nabyciem gruntów ornych:  Wyszukiwanie atrakcyjnych gruntów rolnych, Pomoc w pozyskaniu finansowania, Kompleksowa obsługa transakcji, Doradztwo w zakresie wykorzystania pozyskanych i posiadanych areałów rolnych, Optymalizacja przychodów pozyskiwanych z uprawianych gruntów rolnych, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Podnoszenie wartości gruntów rolnych, Audyty rolne, Rekomendacje, Usługi geodezyjne, Wdrażanie rolnictwa ekologicznego, Pomoc przy pozyskiwaniu certyfikatów i świadectw rolnictwa ekologicznego (grunty rolne, działki rolne, ziemia rolna, inwestycje w ziemię).

Gwarantujemy najwyższą jakość usług. Działamy na rynku od 2006 roku.